مدیریت بحران در کمپانی جانسون

  نمونه بارز یکی از کمپانی ها در مدیریت بحران، فاجعـــه مرگ بار و آلودگیهـای ناشی از کپسول های بسیار سودآور تیلنول…
آرشیو مقالات