بازاریابان B2B: این روند را متوقف کنید که فقط طبقه مدیران ارشد را به عنوان مخاطب هدف خود در نظر بگیرید

امسال، سال ۲۰۱۷ است و همه مدیران ارشد بازاریابی به مدیرعامل های خود وعده می دهند که بخش فروش آنها با انبوهی…

۶ نکته کاربردی برای ساخت یک غرفه نمایشگاهی تاثیرگذار

تمامی ما بارها به نمایشگاه های مختلف سر زده ایم و غرفه های زیادی را دیده ایم که تمامی شان به یک…
آرشیو مقالات